LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 20/3/2023 đến 26/3/2023 (Điều chỉnh lần 1)
[ Cập nhật vào ngày (22/03/2023) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

        

 

 

 

                                              LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                          (Từ ngày 20.3.2023-26.3.2023)(Điều chỉnh lần 1)

 

            THỨ HAI, NGÀY 20/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Ra trực

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang.

  THỨ BA, NGÀY 21/3/2023  

 - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h  Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự Hội thảo cung cấp thông tin, giải pháp thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 2023, điểm tại Hội trưởng TTYT TXLM.

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ bù.

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang

THỨ TƯ, NGÀY 22/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h dự kiểm tra làm việc định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quí I/2023 với Ban Chấp hành Đảng ủy phường Vĩnh Tường, điểm tại phường Vĩnh Tường. 13h30 dự triển khai kế hoạch diệt muỗi, diệt lăng quăng trên địa bàn thị xã, điểm tại hội trường UBNDTX. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ phép.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang

THỨ NĂM, NGÀY 23/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h Làm việc tại cơ quan, 9h Họp HĐNB cấp bệnh viện và lồng ghép Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày công tác xã hội tại hội trưởng TTYT. 13h30 Họp báo xã sơ kết quí 1, tại hội trường TTYT.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang

THỨ SÁU, NGÀY 24/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h30 dự Tọa đàm với chủ đề" Công tác xã hội Việt Nam chuyên nghiệp - sáng tạo và phát triển", điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. 13h Làm việc tại cơ quan. 15h30 dự làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBNDTX. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

CHỦ NHẬT, NGÀY 26/3/2023

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Trực lãnh đạo

                                                                               TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh