tin tức - sự kiện

THÔNG BÁO (Về việc mời chào giá các gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT; thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024)
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2024) ]

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh