LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 07/6/2021 - 13/6/2021(điều chỉnh lần 4)
[ Cập nhật vào ngày (10/06/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

 

 

 

 

                                                     LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                           ( Tuần thứ 23: Từ ngày 07/6/2021 – 13/6/2021)(Điều chỉnh lần 4)

 

Thứ Hai, ngày 07/6/2021

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan, chiều 14h họp BCH Đảng ủy.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Làm việc tại cơ quan, 14h họp BCH Đảng ủy.

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: 7h30 dự diễn tập thử kịch bản giả định tình huống pc covid-19 tại P.Trà Lồng. 

Thứ Ba, ngày 08/6/2021  

- Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan, chiều 15h họp Chi bộ.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

-P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Sáng làm việc, chiều 13h30 dự hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày Asean PC SXH lần thứ 11, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường pc bệnh do virut Zika, bệnh TCM và bệnh Covid-19 năm 2021, tại Sở Y tế.

Thứ Tư, ngày 09/6/2021   

- Giám đốc: Tiếp công dân. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan  

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan  

Thứ Năm, ngày 10/6/2021

- Giám đốc: 7h30 họp tại Sở Y tế v/v tiếp và làm việc với đoàn công tác của PCT UBND tỉnh.

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tiếp công dân, Làm việc tại cơ quan 

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan.  

Thứ Sáu, ngày 11/6/2021  

- Giám đốc: 8h họp đóng góp video clip diễn tập tình huống giả định công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại phòng họp số 2 UBND TX, chiều 14h dự nghe thông qua báo cáo KT - XH và báo cáo đầu tư công 6 tháng đầu 2021 phục vụ cho kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng khoa dân số chăm sóc sức khỏe sinh sản cùng dựtại phòng họp số 03 UBND thị xã.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tiếp công dân, 09 giờ 30’ họp về việc thu giữ xe không đúng quy định, Trưởng phòng Tổ chức hành chính cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND TX ,chiều 14h họp báo.

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: : 8h họp đóng góp video clip diễn tập tình huống giả định công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phòng họp số 2 UBND TX , chiều 14h họp báo.

 

                                                                                                                    TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh