tin tức - sự kiện

Thống báo về việc chào giá các mặt hàng Gói thầu Mua hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sử dụng năm 2024Thống báo về việc chào giá các mặt hàng Gói thầu Mua hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sử dụng năm 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT- VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG LẦN 2THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT- VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG LẦN 2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT- VẬT TƯ Y TẾ DÙNG CHO MÁY LỌC THẬN NĂM 2024THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT- VẬT TƯ Y TẾ DÙNG CHO MÁY LỌC THẬN NĂM 2024

Thông báo chào giá về việc mua sắm hai máy thận nhân tạoThông báo chào giá về việc mua sắm hai máy thận nhân tạo

Thư mời chào giá về việc thuê Cty nuôi cấy vi sinh, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thảiThư mời chào giá về việc thuê Cty nuôi cấy vi sinh, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh