LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 14/6/2021 - 20/6/2021
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

      

 

 

 

                                                        LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                            (Tuần thứ 24: Từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021)

 

Thứ Hai, ngày 14/6/2021

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 15/6/2021  

- Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

-P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Tiếp công dân, Làm việc tại cơ quan

Thứ , ngày 16/6/2021   

- Giám đốc: Tiếp công dân. Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan  

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Ra trực 

Thứ Năm, ngày 17/6/2021

- Giám đốc: Sáng 7h30 họp trực tuyến với Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, tại phòng họp số 3 UBND TX. Chiều ra trực

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Tiếp công dân, Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan.  

Thứ Sáu, ngày 18/6/2021  

- Giám đốc: Sáng 7 giờ họp Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, tại hội trường UBDN TX. Chiều 14h họp báo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Ra trực.

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan, Chiều 14h họp báo.

 

                                                                               TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG TCHC                

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh