LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 13/9/2021 - 19/9/2021( Điều chỉnh lần 4)
[ Cập nhật vào ngày (16/09/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

     

 

 

 

                                                               LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                    (Tuần thứ 36: Từ ngày 13/9/2021 – 19/9/2021)(Điều chỉnh lần 4)

 

         THỨ HAI, NGÀY 13/9/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: Thường trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 8h30 dự tập huấn trực tuyến triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cơ sở cho các cơ sở điều trị bệnh nhân covid-19. tại phòng họp TTYT. Tiếp công dân. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         THỨ BA, NGÀY 14/9/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 15h họp giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch covid-19, tại phòng họp số 3 UBNDTX. Thường trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

THỨ TƯ, NGÀY 15/9/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid-19 tại xã Long Phú. 14h họp Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch covid-19. 18h họp trực tuyến UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch covid-19, tại phòng họp số 3 UBNDTX. Tiếp công dân. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

         THỨ NĂM, NGÀY 16/9/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

       THỨ SÁU, NGÀY 17/9/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

      THỨ BẢY, NGÀY 18/9/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

      CHỦ NHẬT, NGÀY 19/9/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : . Thường trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:. Tiếp công dân. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh