LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 29/11/2021 - 05/12/2021(Điều chỉnh lần 4)
[ Cập nhật vào ngày (03/12/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

          

 

 

 

                                                         LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                            (Tuần thứ 46: Từ ngày 29/11/2021 – 05/12/2021)(Điều chỉnh lần 4)

           THỨ HAI, NGÀY 29/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022 tại UBND Phường Thuận An. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022 tại UBND Phường Thuận An. Thường trực chỉ công tác phòng chống dịch covid-19

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022 tại UBND phường Thuận An. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

           THỨ BA, NGÀY 30/11/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, điểm tại trường THCS Thuận An. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, điểm tại trường THCS Thuận An. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, điểm tại trường THCS Thuận An. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

THỨ TƯ, NGÀY 01/12/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Tân Phú. 14h tiếp đoàn Sở Y tế kiểm tra nhập liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19, tại phòng họp TTYT. 15h dự tập huấn trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, tại hội trường TTYT (các bác sĩ điều trị cùng dự)Trực lãnh đạo.Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h Khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Tân Phú. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Tân Phú. 15h dự tập huấn trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, tại hội trường TTYT. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

          THỨ NĂM, NGÀY 02/12/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại trường THCS Trà Lồng. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại trường THCS Trà Lồng. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19. 

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại trường THCS Trà Lồng. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

           THỨ SÁU, NGÀY 03/12/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND Phường Vĩnh Tường. 10h họp trực tuyến  chấn chỉnh công tác rà soát thống kê số liệu dân số, tại phòng họp TTYT (Trưởng khoa dân số vfa cán bộ thống kê báo cáo cùng dự). Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND Phường Vĩnh Tường. Trực lãnh đạo. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND Phường Vĩnh Tường. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

           THỨ BẢY, NGÀY 04/12/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Long Bình. Trực lãnh đạo. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Long Bình. 8h30 dự hội nghị trực tuyến tập huấn tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng covid-19, tại phòng họp TTYT.  Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Long Bình. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

           CHỦ NHẬT, NGÀY 05/12/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Long TrịThường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Long Trị. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h khám sức khỏe NVQS năm 2022, tại UBND xã Long Trị. Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

                                                                                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh