LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 16/5/2022 đến 22/5/2022(Điều chỉnh lần 1)
[ Cập nhật vào ngày (18/05/2022) ]


  SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

                             LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

    Tuần thứ 19 (Từ ngày 16.5.2022-22.5.2022)(Điều chỉnh lần 1)

 

THỨ HAI, NGÀY 16/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang7h Làm việc tại cơ quan, 13h30 họp với Ban Thường vụ Thị ủy, thống nhất phương án định hướng quy hoạch theo nội dung Công văn 585/SKHĐT -HTĐT ngày 29/4/2022 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hậu Giang, tại P.3 UBNDTX.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Nghỉ phép

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại trường Chính trị Hậu Giang.

THỨ BA, NGÀY 17/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h Làm việc tại cơ quan, 13h30 dự nghe Đoàn kiểm tra thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 860-QĐ-TU ngày 14/01/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang, điểm tại hội trường Sở Y tế.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Nghỉ phép

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại trường Chính trị Hậu Giang.

THỨ TƯ, NGÀY 18/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 8h dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, điểm tại hội trường Thị ủy. 14h dự Lễ công nhận xã Long Trị A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, điểm tại Trung tâm Văn hóa xã Long Trị A, Trực lãnh đạo.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ phép

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, NGÀY 19/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h Làm việc tại cơ quan. Chiều ra trực.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Nghỉ phép

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h Làm việc tại cơ quan. 14h dự Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01/KL của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điểm tại hội trường Thị ủy.

THỨ SÁU, NGÀY 20/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan, 14h họp báo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Làm việc tại cơ quan, 14h họp báo

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, NGÀY 21/5/2022

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo

                                                                TL. GIÁM ĐỐC

                                                        TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

 

 
TTYTTX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh