LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 23/5/2022 đến 29/5/2022(Điều chỉnh lần 2)
[ Cập nhật vào ngày (26/05/2022) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc                                   

 

                                    LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                  (Tuần thứ 20: Từ ngày 23.5.2022 - 29.5.2022)(Điều chỉnh lần 2)

THỨ HAI, NGÀY 23/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự làm việc với PCT Hồ Thu Ánh v/v báo cáo tiến độ rà soát kinh phí theo Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung có liên quan về kinh phí của ngành Y tế, điểm tại phòng họp Sở Y tế. (CN.Quyên- Trưởng P.TCKT cùng dự).

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học Cao cấp chính trị, tại Trường Chính trị Hậu Giang.

 THỨ BA, NGÀY 24/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Nghỉ phép.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h làm việc tại cơ quan, 9h30 dự họp với PCT Hồ Thu Ánh thông qua phương án thiết kế dự án: Nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 42 TYT xã, phường, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13h Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học Cao cấp chính trị, tại Trường Chính trị Hậu Giang.

THỨ TƯ, NGÀY 25/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. 

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học Cao cấp chính trị, tại Trường Chính trị Hậu Giang.

THỨ NĂM, NGÀY 26/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 dự hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022, điểm tại hội trường UBNDTX (CN.Đồng cùng dự). Chiều Ra trực. 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 dự Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thị xã với công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thị xã Long Mỹ. điểm tại hội trường Liên đoàn lao động thị xã. 13h30 dự họp báo xã tháng 5/2022, tại Trạm Y tế phường Vĩnh Tường.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học Cao cấp chính trị, tại Trường Chính trị Hậu Giang.

THỨ SÁU, NGÀY 27/5/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : Làm việc tại cơ quan, 14 giờ họp báo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan, 14 giờ họp báo. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học Cao cấp chính trị, tại Trường Chính trị Hậu Giang.

THỨ BẢY, NGÀY 28/5/2022

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo.   

                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

 

 

 

 

 
TTYTTX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh