LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 08/8/2022 đến 14/8/2022(Điều chỉnh lần 4)
[ Cập nhật vào ngày (10/08/2022) ]


 

 

SỞ Y TẾ HẬU GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT TX LONG MỸ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  

                                 LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                (Tuần thứ 31: Từ ngày 08.8.2022 – 14.8.2022)(Điều chỉnh lần 4)

 

THỨ HAI, NGÀY 08/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan. 14h họp với khoa, phòng và Trạm Y tế xã, phường về công tác phòng, chống dịch tại phòng họp TTYT.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 8h khám sức khỏe người cao tuổi, tại xã Long Bình (cả ngày)

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 09/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022, điểm tại hội trường Thị ủy.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 10/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang:. Nghỉ phép

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 dự họp BCH Liên đoàn Lao động thị xã, kiện toàn nhân sự 2018-2023, tại phòng họp Liên đoàn Lao động thị xã. 13h30 dự triển khai Chương trình " 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19", giai đoạn 2; Nghị quyết số 02 -NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về " Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. điểm tại hội trường Liên đoàn Lao động thị xã.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h30 dự đại hội điểm đại hội chi bộ khu vực Thạnh Hiếu, tại hội trường Trung tâm Chính trị.(CN Đồng cùng dự). 13h Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 11/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 của UBND thị xã, điểm tại phòng họp số 3 UBNDTX. 13h30 dự thông qua kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã về việc người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà, công trình trên địa bàn thị xã, điểm tại phòng họp số 2 UBNDTX. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 8h khám sức khỏe người cao tuổi, tại phường Thuận An. (cả ngày)

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 12/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : Làm việc tại cơ quan. 14 giờ họp báo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 8h khám sức khỏe người cao tuổi, tại phường Thuận An. (cả ngày).

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.. 14 giờ họp báo Trực lãnh đạo

THỨ BẢY, NGÀY 13/8/2022

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Trực lãnh đạo

                                                                                                                                                                          

                                                                                          TL. GIÁM ĐỐC 

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

 

 

 

 

 
TTYTTX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh