LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 15/8/2022 đến 21/8/2022(Điều chỉnh lần 3)
[ Cập nhật vào ngày (19/08/2022) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

        

 

 

 

                                           LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                  (Tuần thứ 32: Từ ngày 15.8.2022 – 21.8.2022)(Điều chỉnh lần 3)

 

            THỨ HAI, NGÀY 15/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h Làm việc tại cơ quan.  13h30 dự làm việc với Đoàn kiểm tra môi trường, điểm tại Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường-Công an tỉnh Hậu Giang. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, NGÀY 16/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự Đại hội chi bộ IV nhiệm kỳ 2022-2025, tại hội trường TTYT.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự họp về sử dụng kinh phí 6 tháng cuối năm 2022, tại phòng họp Sở Y tế.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự Đại hội chi bộ IV nhiệm kỳ 2022-2025, tại hội trường TTYT.

THỨ TƯ, NGÀY 17/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, điểm tại nhà ông Hồ Thanh Hài, khu vực 1, phường Trà Lồng. 13h Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, điểm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã. 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 18/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 19/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : Làm việc tại cơ quan, 8h kiểm tra công tác khám sức khỏe người cao tuổi phường Bình Thạnh. 13h làm việc tại cơ quang, 15h kiểm tra công tác khám sức khỏe người cao tuổi phường Bình Thạnh.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan, 

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY, NGÀY 20/8/2022

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo

CHỦ NHẬT, NGÀY 21/8/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : 8h dự Hội nghị Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

                                                                          TL. GIÁM ĐỐC

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh