LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 26/11/2022 đến 04/12/2022(Điều chỉnh lần 1)
[ Cập nhật vào ngày (30/11/2022) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

        

 

 

 

                                                LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                (Từ ngày 26.11.2022 – 04.12.2022)(Điều chỉnh lần 1)

 

             THỨ BẢY, NGÀY 26/11/2022

              - Giám đốc Lý Minh Quang: Công tác tỉnh Lâm Đồng

              - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo 

             CHỦ NHẬT, NGÀY 27/11/2022

              - Giám đốc Lý Minh Quang: Công tác tỉnh Lâm Đồng

            THỨ HAI, NGÀY 28/11/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

  - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học Cao cấp chính trị tại trường Chính trị Hậu Giang

  THỨ BA, NGÀY 29/11/2022  

 - Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX . 14h dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV, điểm tại hội trường UBNDTX. Trực lãnh đạo

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX . 13h Làm việc tại cơ quan.

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học Cao cấp chính trị tại trường Chính trị Hậu Giang.

THỨ TƯ, NGÀY 30/11/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX. 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX . 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

THỨ NĂM, NGÀY 01/12/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX. 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX. 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương7h30 dự Hội nghị Sơ kết 11 tháng triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị xã Long Mỹ, điểm tại hội trường UBNDTX. 13h Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 02/12/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX. 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX. 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h30 khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023, địa điểm tại BCHQS TX. 13h Làm việc tại cơ quan.

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh