LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 27/3/2023 đến 02/4/2023
[ Cập nhật vào ngày (10/04/2023) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

        

 

 

 

                                                  LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                                   (Từ ngày 27.3.2023-02.4.2023)

 

            THỨ HAI, NGÀY 27/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự nghe báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri năm 2022 và tháng 01-2023, điểm tại phòng họp số 3 UBND TX. 

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

  THỨ BA, NGÀY 28/3/2023  

 - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h30 dự Hội nghị trực tuyến BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác quí 1, triển khai chương trình công tác quí 2, điểm tại Hội trường Thị ủy. 13h Làm việc tại cơ quan.

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang

THỨ TƯ, NGÀY 29/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang

THỨ NĂM, NGÀY 30/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 8h dự họp triển khai hướng dẫn thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, điểm tại Sở Y tế. Chiều ra trực.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan.. Trực lãnh đạo 

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang

THỨ SÁU, NGÀY 31/3/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Học cao cấp chính trị tại Trường Chính trị Hậu Giang

                                                                              TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh