LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 29/5/2023 đến 04/6/2023 (Điều chỉnh lần 1)
[ Cập nhật vào ngày (02/06/2023) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

        

 

 

 

                                                    LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                        (Từ ngày 29.5.2023- 04.6.2023) ( Điều chỉnh lần 1)

 

            THỨ HAI, NGÀY 29/5/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan

  THỨ BA, NGÀY 30/5/2023  

 - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự Hội thảo Khoa học tại hội trường TTYT. Trực lãnh đạo

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tuyến với các địa phương sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. điểm tại Hội trường Thị ủy (cả ngày).

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Khám sức khỏe Công ty Ba sương

THỨ TƯ, NGÀY 31/5/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h Làm việc tại cơ quan.13h30 họp báo xã tháng 5 tại TYT Trà Lồng.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:  13h30 họp báo xã tháng 5 tại TYT Trà Lồng.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h30 dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tuyến với các địa phương sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. điểm tại Hội trường Thị ủy. 13h30 dự Hội thảo chuyên đề tại BVĐK Ngã Bảy. 

THỨ NĂM, NGÀY 01/6/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h khám sức khỏe người cao tuổi phường Vĩnh Tường. 13h Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

THỨ SÁU, NGÀY 02/6/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h30 dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân phường Thuận An, điểm tại hội trường Ban chỉ huy QS thị xã.  13h30 dự công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập (CN.Quyên, DS Phương cùng dự ). điểm tại Thanh tra tỉnh.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự trao đổi khó khăn, vướng mắc và tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh, điểm tại Sở tài chính. 

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự thông qua các nội dung chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND thị xã, điểm tại P.3 UBND TX.

THỨ BẢY, NGÀY 03/6/2023

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 14h dự phiên họp thứ 20 trực tuyến của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 với địa phương, điểm tại P.3 UBDNTX. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 04/6/2023 

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Trực lãnh đạo

                                                                  TL. GIÁM ĐỐC

                                                                      TRƯỞNG PHÒNG TCHC                 

 

 

 

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh