LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 18/9/2023 đến 24/9/2023 (Điều chỉnh lần 1)
[ Cập nhật vào ngày (22/09/2023) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

        

 

 

 

                                                    LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                                    (Từ ngày 18.9.2023- 24.9.2023)

 

            THỨ HAI, NGÀY 18/9/2023

          - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.  

          - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo  

          - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự họp công tác chuẩn bị Tết Trung thu năm 2023, điểm tại phòng họp Thị ủy.  

             THỨ BA, NGÀY 19/9/2023  

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h30 dự Hội nghị sơ kết  05 năm thực hiện Kết luận 38-KL/TW, Quy định số 08-QĐi/TW, điểm tại Hội trường Thị ủy. 13h Làm việc tại cơ quan.

            - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan  

          - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan  

THỨ TƯ, NGÀY 20/9/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h30 dự tiếp Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang dự xét duyệt NVQS lần 1, tuyển chọn và gọi công dân nhập nhũ năm 2024, điểm tại Hội trường UBND phường Thuận An. 13h Làm việc tại cơ quan.   Trực lãnh đạo

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự sơ kết Chiến dịch Truyền thông dân số, điểm tại Hội trường UBNDTX.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.  

  THỨ NĂM, NGÀY 21/9//2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan  

            - P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Làm việc tại cơ quan  

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.  Trực lãnh đạo

THỨ SÁU, NGÀY 22/9/2023

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 7h30 dự họp thông qua Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Long Trị A, Long Trị, Long Phú, điểm tại phòng họp số 3 UBND TX. (cả ngày)

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan. chiều nghỉ bù

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h30 công tác tại Trung tâm Chính trị thị xã, 13h30 dự Hội thảo khoa học tại BVĐK Hậu Giang.

CHỦ NHẬT, NGÀY 24/9/2023

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Trực lãnh đạo  

                                                                TL. GIÁM ĐỐC

                                                                      TRƯỞNG PHÒNG TCHC                 

 

 

 

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh