LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
[ Cập nhật vào ngày (20/11/2023) ]


              SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM Y TẾ  THỊ XÃ LONG MỸ                                                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                    LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                                   (Từ ngày 20.11.2023- 26.11.2023)

 

          THỨ HAI, NGÀY 20/11/2023

         - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.  

        - P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h Làm việc tại cơ quan. 14h dự họp trao đổi nội dung tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12 năm 2023. Điểm tại UBND TP. Vị Thanh.

         - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 8h30 dự họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THCS Thuận An. Trực lãnh đạo, trực chuyên môn.

         THỨ BA, NGÀY 21/11/2023  

          - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo

         - P.Giám đốc Lê Công Trứ: 8h30 tập huấn cho Trạm Y tế và giáo viên huyện Phụng Hiệp, điểm tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp.

          - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Ra trực.

THỨ TƯ, NGÀY 22/11/2023  

          - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Ra trực.

          - P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Nghỉ phép

          - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương:  Làm việc tại cơ quan.

  THỨ NĂM, NGÀY 23/11/2023 

         - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.  

        - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ phép

         - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 24/11/2023

         - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

         - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ phép

          - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn

 

                                                                           TL. GIÁM ĐỐC

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC            
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh