LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch làm việc BGĐ từ 22/01/2024 đến 28/01/2024
[ Cập nhật vào ngày (24/01/2024) ]


             SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM Y TẾ  THỊ XÃ LONG MỸ                                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                        LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                                     (Từ ngày 22.01.2024 – 28.01.2024)

 

  THỨ HAI, NGÀY 22/01/2024

  - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

  - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ bù

  - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 23/01/2024  

   - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

  - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ phép

  - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 9h dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, điểm tại Hội trường Sở Y tế. 13h Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo, trực chuyên môn.

THỨ TƯ, NGÀY 24/01/2024  

 - Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: 9h họp về việc chuẩn bị tổ chức gặp gỡ Người có công dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024, tại hội trường TTYT.  Trực lãnh đạo.

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ:  Nghỉ phép

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương:  Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024, tại hội trường TTYT.

 THỨ NĂM, NGÀY 25/01/2024 

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ phép

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, NGÀY 26/01/2024

- Giám đốc Nguyễn Thành Hiểu: Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Nghỉ phép

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

 THỨ BẢY, NGÀY 27/01/2024

   - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan. Trực lãnh đạo, trực chuyên môn.

    CHỦ NHẬT, NGÀY 28/01/2024

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Trực lãnh đạo.

 

                                                                                   TL. GIÁM ĐỐC

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG TCHC            
TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh