tin tức - sự kiện

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ (Về việc mua sắm máy giặt công nghiệp, thuê tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, thuê thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, thuê tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị)
[ Cập nhật vào ngày (22/08/2023) ]

KHOA DƯỢC - TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh