tin tức - sự kiện

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2023) ]
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN


HƯỞNG ỨNG

TUẦN LỄ “DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN”

          Thực hiện theo kế hoạch số 161/KH-KSBT ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hậu Giang về kế hoạch Hưởng ứng tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” trên địa bản tỉnh Hậu Giang. Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ hưởng ứng các hoạt động của tuần lễ dinh dưỡng nhằm giúp cho người dân có thêm kiến thức, để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và gia đình một cách hợp lý nhất.

 

          Chủ đề tuần lễ dinh dưỡng và phát triển “Sử dụng và Bảo vệ nước sạch đúng cách để bảo vệ dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”. Qua đó, khuyến cáo phát triển “Vườn - Ao - Chuồng” để tạo nguồn thực phẩm sẳn có, an toàn, tạo điều kiện cho gia đình có bữa ăn đảm bảo đa dạng, cân đối đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng nước sạch an toàn trong ăn uống, sinh hoạt, uống đủ nước theo nhu cần cơ thể.

           Với các hoạt động ý nghĩa của tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, kêu gọi “Toàn dân sử dụng hiệu quả nguồn nước để góp phần đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường”.

          Lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức  cho người dân về chăm sóc dinh dưỡng, sử dụng đa dạng  các loại thực phẩm, thực hiện dinh dưỡng lành mạnh, đầy đủ, cân đối theo nhu cầu của lứa tuổi và kết hợp thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe./.
Nguyễn Thị Thanh Thoảng
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh