tin tức - sự kiện

Phối hợp tham dự Hội thi Tuyên truyền “Phụ nữ với Công tác Dân số và phát triển”
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2023) ]
Phối hợp tham dự Hội thi Tuyên truyền  “Phụ nữ với Công tác Dân số và phát triển”
Phối hợp tham dự Hội thi Tuyên truyền “Phụ nữ với Công tác Dân số và phát triển”


Phối hợp tham dự Hội thi Tuyên truyền

“Phụ nữ với Công tác Dân số và phát triển”

          Thực hiện theo Kế hoạch số 99/KHLT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Y tế cùng phối hợp ký kết tổ chức Hội thi “Phụ nữ với Công tác Dân số và phát triển” năm 2023.

          Thực hiện theo Kế hoạch ngày 15 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế, Phòng Lao động thương binh và xã hội cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Long Mỹ phối hợp tham dự Hội thi tại Huyện Phụng Hiệp.

          Hội thi với ý nghĩa nhằm giao lưu và tuyên truyền Công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nói chung và thị xã Long Mỹ nói riêng, và giữa ban ngành có mối liên kết tuyên truyền trú trọng vào công tác Dân số và phát triển một cách có hiệu quả. Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác vận động, giáo dục, truyền thông các chính sách về dân số trong tình hình mới và giúp cho chị em phụ nữ nắm vững những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới và các hành vi về phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em gái.

 

          Với tinh thần và trách nhiệm đơn vị tham gia hoàn tất các vòng thi góp phần nâng cao công tác tuyên truyền đạt hiệu quả ngày càng cao ./.
Nguyễn Thị Thanh Thoảng
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh