tin tức - sự kiện

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cấp bách sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (07/03/2024) ]
Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cấp bách sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024
Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cấp bách sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cấp bách sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024

Tập tin đính kèm

TTYT TX LONG MỸ Theo TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh