tin tức - sự kiện

Thông báo Về việc mời chào giá Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023-2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (22/03/2024) ]
Thông báo Về việc mời chào giá Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023-2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc mời chào giá Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023-2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Thông báo Về việc mời chào giá Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023-2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

TTYT TX LONG MỸ Theo TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh