tin tức - sự kiện

Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm chưa lựa chọn được nhà thầu tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (27/03/2024) ]
Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm chưa lựa chọn được nhà thầu tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm chưa lựa chọn được nhà thầu tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm chưa lựa chọn được nhà thầu tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Tập tin đính kèm

TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh