tin tức - sự kiện

Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất - vật tư y tế dùng cho máy lọc thận tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (27/03/2024) ]
Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất - vật tư y tế dùng cho máy lọc thận tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024
Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất - vật tư y tế dùng cho máy lọc thận tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024

Thông báo Về việc mời chào giá Gói Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, Gói Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hóa chất - vật tư y tế dùng cho máy lọc thận tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2024

Tập tin đính kèm

TTYT TX LONG MỸ Theo TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh