tin tức - sự kiện

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN/ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (17/05/2024) ]


TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ

CSSKSS/KHHGĐ NĂM 2023

          Ngày 12/01/2024, được sự chỉ đạo của UBND thị xã Long Mỹ, Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ, tổ chức tổng kết Công tác thi đua thực hiện Chiến dịch truyền thông vận động sinh đủ 02 con, lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2023.

          Căn cứ vào kết quả thực hiện của các đơn vị  xã/phường, thường trực BCĐ tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo tổ chức họp xét và thống nhất kết quả, trình Hội đồng thi đua khen thưởng UBND thị xã khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong chiến dịch cụ thể như sau :

- Chọn Phường Bình Thạnh đạt thành tích xuất sắc tặng Bằng khen của UBND tỉnh .

-  Các đơn vị đạt giải cấp thị xã  theo Kế hoạch số 167/KH-UBND  ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy Ban nhân dân thị xã Long Mỹ về việc Kế hoạch phát động thi đua Chiến dịch truyền thông vận động sinh đủ 02 con, lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thị xã Long Mỹ năm 2023

+ Giải nhất : Phường Bình Thạnh.                           

+ Giải nhì : Phường Thuận An.

+ Giải ba : Phường Vĩnh Tường.

          Ngoài ra còn xét tặng giấy khen của UBND thị xã cho 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch.

          Thay mặt Ban chỉ đạo Dân số và phát triển thị xã Long Mỹ, Ông Huỳnh Ngọc Trương, PCT.UBND, Trưởng Ban chỉ đạo, tặng giấy khen cho các tập thể đạt giải và biểu dương thành tích đạt được của các tập thể đã góp phần thực hiện Chiến dịch đạt kế hoạch đề ra./.
Nguyễn Thị Thanh Thoảng
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh