tin tức - sự kiện

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Súc rửa, bảo trì, bảo dưỡng và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hệ thống nước RO thận nhân tạo năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2024) ]
Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Súc rửa, bảo trì, bảo dưỡng và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hệ thống nước RO thận nhân tạo năm 2024
Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Súc rửa, bảo trì, bảo dưỡng và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hệ thống nước RO thận nhân tạo năm 2024

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Súc rửa, bảo trì, bảo dưỡng và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hệ thống nước RO thận nhân tạo năm 2024

Tập tin đính kèm

TTYT TX LONG MỸ Theo TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh