tin tức - sự kiện

Thông báo về việc thuê công ty nâng cấp hệ thống, cung cấp nuôi cấy vi sinh, bảo trì hệ thống xử lý nước thải công suất 70m3/ngày đêm năm 2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2024) ]
Thông báo về việc thuê công ty nâng cấp hệ thống, cung cấp nuôi cấy vi sinh, bảo trì hệ thống xử lý nước thải công suất 70m3/ngày đêm năm 2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
Thông báo về việc thuê công ty nâng cấp hệ thống, cung cấp nuôi cấy vi sinh, bảo trì hệ thống xử lý nước thải công suất 70m3/ngày đêm năm 2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Thông báo về việc thuê công ty nâng cấp hệ thống, cung cấp nuôi cấy vi sinh, bảo trì hệ thống xử lý nước thải công suất 70m3/ngày đêm năm 2024 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Tập tin đính kèm

TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh