tin tức - sự kiện

Về việc mời chào giá gói thầu: Thẩm định giá gói thầu thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2024) ]
Về việc mời chào giá gói thầu: Thẩm định giá gói thầu thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
Về việc mời chào giá gói thầu: Thẩm định giá gói thầu thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Về việc mời chào giá gói thầu: Thẩm định giá gói thầu thuê công ty thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024 2025 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

TTYT TX LONG MỸ Theo TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh