tin tức - sự kiện

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ xét nghiệm sức khỏe định kỳ năm 2024 đối với một số cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn thị xã Long Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (14/06/2024) ]
Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ xét nghiệm sức khỏe định kỳ năm 2024 đối với một số cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn thị xã Long Mỹ
Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ xét nghiệm sức khỏe định kỳ năm 2024 đối với một số cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn thị xã Long Mỹ

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu: Thuê dịch vụ xét nghiệm sức khỏe định kỳ năm 2024 đối với một số cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn thị xã Long Mỹ

Tập tin đính kèm

TTYT TX LONG MỸ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh